Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Facebook játékszabályzat

A Drywall Studio Betéti Társaság

Bestway Lupa medence nyereményjáték szabályzata

 

I. A nyereményjáték részvételi feltételei  

A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a MedenceOázis webáruház. Cégnév: Drywall Studio Bt.  

Székhely: 9012 Győr Keréktó utca 9

Adószám: 25776012-1-08

Elektronikus elérhetőség: iroda@medenceoazis.hu

Telefonos elérhetőség: 06 (70) 515 5904

 

A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Drywall Studio Bt (Szervező). A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A nyereményjátékban nem vehetnek részt a  Drywall Studio Bt. vezető tisztségviselői és alkalmazottai.

Játékosok Játékban való részvétellel elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket, valamint hozzájárulnak, hogy a Játék során megadott személyes adataikat a jelen szabályzatban foglaltak szerint a Szervező kezelhesse. A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A Játékban nem vehetnek részt a Drywall Studio Bt. munkatársai és vezető tisztségviselői.

A nyeremény más termékre, vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. A Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel.

A nyeremény után esetlegesen fizetendő adókat a Szervező vállalja magára.

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a Szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játék során a fentieken felül további nyereményeket ajánljanak fel, és tegyenek elérhetővé a Játékosok számára.

Jelen játékszabályzat a www.medenceoazis.hu címen érhető el, és Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban papír alapon, írásban is megtekinthető. 

A játék nem rendszeres játék, csak előre ismertetett, meghatározott időszakban kerül lebonyolításra.

A játék során Szervező reklámokban hirdetheti jelen Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

II. A nyeremények

1 db Bestway Lupa típusú medence  

 

III. A játék időtartama

A Játék 2020.07.28., keddtől 2020.07.31. 11:00-ig tart. Sorsolás 2020.07.31-én, 18:00-kor.

 

IV. A játék működése, menete  

A Játékban való részvételhez a Játékosnak a Játék időtartama alatt (2020.07.28. – 2020.07.31. 11:00) fel kell keresnie a MedenceOázis Facebook oldalán közzétett fejtörő nyereményjátékot és a bejegyzés alatt hozzászólásban meg kell írni annak helyes megfejtését.

Azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt (2020.07.28. – 2020.07.31. 11:00) a MedenceOázis Facebook oldalán teljesítik a feltételeket, július 31-én délután kisorsolásra kerül 1 személy, aki egy Bestway Lupa típusú medencét nyer.

A nyertesek nevét a Szervező saját Facebook oldalán teszi közzé.

A sorsolásra a https://socialwinner.besocial.hu/  rendszert használjuk.

 

 

 

V. Tájékoztatási kötelezettség

A MedenceOázis maximum két alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nyertessel, amennyiben a nyertes nem jelentkezne saját maga. Ha a nyertes az értesítés ellenére sem válaszol, illetve saját maga nem veszi fel a kapcsolatot a MedenceOázissal a Játék lezárultát követő 1 hétben, akkor azt a Szervező annak tekinti, hogy a nyertes lemondott nyereményéről. Az, hogy a nyertes csak ezen türelmi idő után szerez tudomást arról, hogy korábban nyert, semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosítja.

A Játékban résztvevő személyeknek ezért kifejezetten érdekük, hogy a Játék lezárulta után visszatérjenek a MedenceOázis Facebook oldalára, hogy ellenőrizzék a Nyereményjáték végeredményét. A nyertes ezen feladatának elmulasztásáért, a Szervező nem vállal felelősséget.

 

VI. Felelősség

A Facebook a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a Nyereményjátékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon nincs kapcsolatban azzal. A Játékos az általa megadott információkat és adatokat a Szervező és nem a Facebook számára adja át.

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. 

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

VII. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervezők rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezőkkel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 

VIII. Adatvédelem

Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Drywall Studio Bt. felel. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja. 

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyerés esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesek névsorában közzétegye.

A Szervező kijelenti, hogy a Játék megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

Az adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-0006911/2020

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken:  https://www.medenceoazis.hu/adatvedelem-45

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a nyereményjáték adatkezelése körében a következőket:

  1. az adatgyűjtés ténye,
  2. az érintettek köre,
  3. az adatgyűjtés célja,
  4. az adatkezelés időtartama,
  5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, lakcím, telefonszám, e-mail cím, donorszám, vizsgálat-, vagy plazmaadás ideje.

Az érintettek köre: A játékban részt vevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a nyeremények átadása.  

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő az adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing és sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: - postai úton a 9012 Győr, Keréktó utca 9. címen,

  • e-mail útján az info@medenceoazis.hu e-mail címen, 
  • telefonon a 06 70 515 5904  számon.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

 

IX. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja maguknak a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben Szervező Adatkezelési tájékoztatója, illetve a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 

 

Győr, 2020. július 28.